Where Worlds Meet


SIF CUP är en mötesplats för barn och ungdomar från hela världen, där våra gäster möter andra människor från andra länder, kulturer, religioner och ekonomiska förhållanden. SIF CUP förstärker Södertälje som redan är en internationell stad.

Erik Niva (journalisten) skrev en artikel om Södertälje, han skrev: Södertälje är medmänsklighetens centrum. Södertälje har under lång tid tagit emot stort antal människor som kommer från katastrofer, politiska konflikter, flykt från krig och misär. Södertälje har blivit ett centrum för mångfald. Det har gjort vår stad till något positivt unikt! 

STATISTIK OCH FAKTA OM SÖDERTÄLJE
• Över 95 000 personer bor här
• 37 % av medborgarna är födda utomlands
• 51 % har utländsk bakgrund
• Vi har 50 olika nationaliteter och det
talas över 80 språk
• Södertälje står för nästan 20 % av
Sveriges handelsnetto
• 2,3 miljoner människor når Södertälje
på mindre än en timme


Välkommen till Södertälje - Där världarna möts


ICA MAXI LT Södertäljeposten Nobina Swedbank Telge Intersport Incup