Nytt år - ny cup

Vi från cupledningen vill tacka alla medverkande lag, sponsorer och funktionärer för årets cup som blev ett lyckat arrangemang på många sätt. Vi önskar deltagande lag välkomna tillbaka sommaren 2020.

Till kommande sommar har organisationen förstärkts. Bland annat kommer Assyriska FF och Syrianska FC att ta en mer aktiv roll i arbetet. Det borgar för en ännu bättre turnering genom att den sportsliga organisationen förstärks.

Nu sätter vi bollen i rullning mot långsiktiga mål och fantastiska framtidsperspektiv. För att markera förändringarna kommer turneringen hädanefter att heta Nya Södertälje International Football Cup.

Lyckas vi i våra ambitioner blir Nya Södertälje International Football Cup en viktig byggsten i kommunens destinationsutveckling och varumärkesbyggande. Genom nytänkande och i samarbete med kommun och näringsliv vill vi skapa en lockande produkt med egen prägel och profil som sätter Södertälje på kartan även i detta sammanhang. Det är vi fullt övertygade om. Något som kommer att bära frukt många år framöver.