Södertälje är en plats där idéer fötts och människor mötts och handlat i över tusen år. Södertälje är fortfarande en smältdegel för kulturer och traditioner. En stad med gågata, kanal och levande centrum. Tom Tits Experiment, idrott i världsklass, gästhamn mitt i centrum och ett spännande kulturutbud finns också. Runt knuten öppnar sig det inbjudande sörmländska landskapet.

(Klicka på bilden så kommer du till en sida där du får veta det mesta om platsen södertälje. FOTO: PONTUS ORRE)

Fakta

  • 2,3 miljoner människor når Södertälje på mindre än en timme från Stockholm/Arlanda
  • Nära 600 nya företag startades 2012 i Södertälje kommun
  • 19 000 personer arbetspendlar in till Södertälje
  • Södertälje står för nästan 20 procent av Sveriges handelsnetto
  • Södertäljes invånare härstammar från ett 40-tal olika länder och talar 80 olika språk.
  • I Södertälje möts två europavägar, Svealandsbanan möter två stambanor och Mälaren och Östersjön möts.

Fler fakta hittar du här...