LAGAVGIFTER

11-manna: 3 000 kronor.

7-manna: 2 500 kronor

5-manna: 2 000 kronor.

För boendelag på hotell eller skola, ges en rabatt om 500 kronor på lagavgiften.

KLASSER

Pojkar
Klass B16 pojkar födda 1/1 2004 11 mot 11

Klass B15 pojkar födda 1/1 2005 11 mot 11

Klass B14 pojkar födda 1/1 2006 9 mot 9

Klass B13 pojkar födda 1/1 2007 9 mot 9

Klass B12 pojkar födda 1/1 2008 7 mot 7 (inget slutspel)

Klass B11 pojkar födda 1/1 2009 7 mot 7 (inget slutspel)

Klass B10 pojkar födda 1/1 2010 7 mot 7 (inget slutspel)

K lass B9 pojkar födda 1/1 2011 5 mot 5 (inget slutspel)

Klass B8 pojkar födda 1/1 2012 5 mot 5 (inget slutspel)

Flickor

Klass G16 flickor födda 1/1 2004 11 mot 11

Klass G15 flickor födda 1/1 2005 11 mot 11

Klass G14 flickor födda 1/1 2006 11 mot 11

Klass G13 flickor födda 1/1 2007 11 mot 11

Klass G12 flickor födda 1/1 2008 7 mot 7 (inget slutspel)

Klass G11 flickor födda 1/1 2009 7 mot 7 (inget slutspel)

K lass G10 flickor födda 1/1 2010 7 mot 7 (inget slutspel)

Klass G9 flickor födda 1/1 2011 5 mot 5 (inget slutspel)

Klass G8 flickor födda 1/1 2012 5 mot 5 (inget slutspel)