Mer än bara fotboll

Södertälje International Football Cup är inte bara ett sportsligt event utan även en mötesplats för ungdomar från hela världen med fotboll som gemensam nämnare. Ansvariga för SIF Cup har emellertid betydligt bredare ambitioner än enbart rent idrottsliga. 

Genom turneringen är målet att skapa ökad tolerans mellan ungdomar. Bygga broar mellan kulturer. Bidra till ökad medmänsklighet och jämlikhet oavsett funktionshinder, kön, sexuell läggning eller religiös tillhörighet. Allt för att motverka rasism, mobbing och utslagning. Istället ska vänskap främjas på alla plan. Även mellan supportrar till olika lag. 

Ytterligare ambitioner, utöver fotbollsspelandet, är att koppla eventet till samarbeten i viktiga samhällsfrågor/samhällsfunktioner på samtliga nivåer under temat ”Where worlds meet”, vilket i sin tur är direkt förknippat med den första av tre hörnstenar i kommunens varumärkesbyggande nämligen ledstjärnan; ”Där världarna möts”. 

Södertälje är Sveriges – ja, kanske världens mest mångkulturella kommun där mer än hälften av invånarna är utlandsfödda. Unikt i Sverige och en fantastisk resurs.