SIF cup ställer in årets turnering - Södertälje International Football Cup

SIF cup ställer in årets turnering

Skrivet 09 maj 2020 14:07


Ledningen för Södertälje International Football Cup har, tillsammans med Södertälje kommun, beslutat att ställa in årets turnering den 6-10 juli. Orsaken är den rådande pandemin.
- Vi är beroende av utländska lag och i dagsläget är det omöjligt för internationella klubbar att resa hit. Folk hålls isolerade och flera gränser är stängda, säger
Ninous Toma, Cupgeneral.

Den pågående pandemin skapar stor osäkerhet. Ingen vet hur länge de nu rådande restriktionerna kommer att gälla. En grundlig analys om nuvarande läge och framtiden behöver göras.

SIF Cup arrangeras från och med i år av klubbarna Assyriska FF och Syrianska FC. Det blev en olycklig start eftersom alla intäkter från årets turnering går förlorade. Ett 50-tal utländska lag var redan anmälda till turneringen när pandemin bröt ut.

- Vi var redan långt i planeringen för årets cup, ett arbete som nu visat sig förgäves. Mycket möda och stora kostnader har lagts ner i förberedelserna. Därför kommer pandemin som ett mycket hårt slag för SIF Cup, säger Leif R Carlsson, projektledare.

Vad pandemin får för konsekvenser i framtiden är också i dagsläget mycket osäkert. Hur kommer resebranschen att se ut? Ökar kostnaden för resor får det direkt negativa effekter för det internationella utbytet under SIF Cup.

Beslut om genomförande av cupen 2021 kommer att tas tillsammans med Södertälje kommun under augusti månad.

Alternativ sommar 2020

Även om ordinarie turnering ställs in så planeras ett alternativt program denna sommar i form av aktiviteter för barn och vuxna i Södertälje. Programmet är inte spikat men kommer att innehålla en mindre fotbollsturnering för lokala klubbar och en "Legends match” (Vi Lirare) med gamla fotbollslegender på Södertälje Arena och footgolf på Södertälje Park.
- Om den rådande situationen med Corona-viruset gör det möjligt hoppas vi kunna skapa ett stort intresse, säger Carlsson som tillsammans med
Ninous Toma även diskuterar en antal event och samarbeten under veckan den 6-10 juli denna sommar.

Ungdomsutbildning planeras

Tidigare år har SIF Cup varje sommar utbildat ett 100-tal ungdomar, som feriearbetare och funktionärer under turneringen. Den utbildningen planeras att genomföras även denna sommar i samarbete med Södertälje kommun. Dels för att säkra tillgången på funktionärer om det blir en internationell cup 2021, dels för att kunna använda ungdomarna som funktionärer vid event som denna sommar planeras, bland annat för unga i kommunens utsatta områden. Om utbildningen genomförs kommer också ungdomarna att kunna vara behjälpliga i samband med Legends-matchen, Vi Lirare, samt den lokala ungdomsturneringen som planeras plus andra tilltänkta aktiviteter. Ett eventuellt nytt inslag i utbildningen blir digitala medier, bland annat för att sända matcher live, göra intervjuer och dokumentera event.

Vad som är genomförbart beror helt och hållet på om spridningen av Covid-19 är under kontroll eller ej sommaren.

För mer information, kontakta:

Anwar Alkafije
Middle East Manager
anwar@sifcup.se
Cellphone: +46 (0)739979102
Ninous Toma
Cupgeneral
International teams
Mobil: +46 (0) 76 213 03 69
Ninous@sifcup.se
Leif R Carlsson
Project Manager
Mobil: +46 (0) 76 162 39 31


Nästa nyhet: SIF Cup inleder samarbete med Stockholms största camping och bästa havsbad

Skrivet 25 februari 2020 15:23
Södertälje International Football Cup inleder ett samarbete med Stockholms största camping, Stockholm Strandby Farstanäs, med ett av huvudstadsområdets finaste havsbad. - Vi är mycket glada och stolta över att Stockholm Strandby Farstanäs blir en av våra många samarbetspartners, säger Ninous Toma, cupgeneral. Det natursköna Stockholm Strandby Farstanäs ligger i ett ostört naturreservat i en sk... Läs mer