Ofta kan det vara en bitter och ibland skrämmande  atmosfär på och runt en fotbollsplan. Vi vill att du skall uppmuntra och hälsa på s pelare, ledare, domare,  åskådare och familjer.  Great Adult skall vara med i varje vuxens dagliga tänkande och därmed skapa en finare atmosphär.

GREAT ADULT  Med hjälp av denna  värdegrund, påminner vi alla  vuxna om hur inställning, åsikter och attityder kan påverka barn och deras synsätt på livet och andra människor.    Var delaktig i att skapa en trevlig upplevelse genom att uppmuntra och stötta alla. G ör ditt barn stolt, genom att vara en god  förebild .