Vi vill ha vänlig och rättvis fotboll, därför är det viktigt att vara en god medmänniska och förebild på fotbollsplanen, men även i vardagen. Detta kommer vara viktigt för våra barns framgång i framtiden.

GREEN CARDinnebär att hälsa på motspelare och domare innan och efter match, respekterar alla oavsett hudfärg, kultur, religion och ekonomiska förutsättningar, hjälp, uppmuntra och beröm dina medspelare och motspelare med fina ord och handlingar. Var juste mot domaren.