GREAT ADULT - VAR EN FÖREBILDOfta kan det vara en bitter och ibland skrämmande atmosfär på och runt en fotbollsplan. Vi vill att du skall uppmuntra och hälsa på spelare, ledare, domare, åskådare och familjer. Great Adult skall vara med i varje vuxens dagliga tänkande och därmed skapa en finare atmosphär.

GREAT ADULT Med hjälp av denna värdegrund, påminner vi alla vuxna om hur inställning, åsikter och attityder kan påverka barn och deras synsätt på livet och andra människor.  Var delaktig i att skapa en trevlig upplevelse genom att uppmuntra och stötta alla. Gör ditt barn stolt, genom att vara en god förebild.ICA MAXI LT Södertäljeposten Nobina Swedbank Telge Intersport Incup Adidas TallinkSilja Södertälje Park Textilia