You are viewing the results for Södertälje International Football Cup 2017. View the current results for Södertälje International Football Cup 2019 here.

Bårsta IP

Address: Bårsta Idrottsplats, 15240, Södertälje
GPS: 59.20222, 17.60629