Mål & Vision

SÖDERTÄLJE INTERNATIONAL FOOTBALL CUP´S ÖVERGRIPANDE MÅL

Vår målsättning gällande deltagande inom 4 år:
• över 50 deltagande nationer
• att 40% av våra deltagande lag är flickor
• över 400 deltagande lag, varav 100 lag som bor i Södertälje

Vår vision är att:
• våra värderingar efterföljs
• genom våra värderingar påverka fotbollen och individer i rätt rikting i Södertälje, Sverige och världen
• bidra positivt till samhället i närliggande frågeställningar
• bidra till en stor och alltmer viktig mötesplats för barn och ungdomar
• vara en god värd för våra gäster och deltagare
• skapa en ökande turism till Södertälje och regionen
• bidra positivt till Södertäljes varumärke och invånare
• tillsammans med över 200 samarbetspartners stötta vårt arbete gällande våra värderingar och Codes of conduct
ICA MAXI LT Södertäljeposten Nobina Swedbank Telge Intersport Nike Incup